Släktträd över asaguden Odens ättlingar

Asagudarna i Asgård, vanerna och jättarna

Efter jordens och Midgårds skapelse och befrielse av jättarna bodde människorna i Midgård. Asagudarna, med Oden som högste asagud, vakade över den från Asgård. Asgård låg högst upp i världsträdets Yggdrasils krona. Ifrån Asgård kunde asagudarna blicka ned över jorden, och till viss del såg de även ner i på underjorden, i alla fall de yttre kanterna som skymtade utanför jordens rand. Asagudarna var stridsgudar och de var utvalda för sin egenskap, då de ansågs lämpliga att kunna försvara Midgård och människorna.

Till Asgård gick det en bro – det är regnbågen som ibland kan skymtas på himlen. Bron vaktades av väktaren Heimdal.
Läs mer om Heimdal här >>

Asagudarna låg i strid med vanaguderna. Oden angrep vanerna med en här, men de var väl förberedda och båda sidor vann segrar. Till slut slöts fredsamtal och för att behålla freden så bytte man gisslan. Det betydde att någon från det egna släktet flyttade till ett annat släkte för att bevara freden. Vanerna lämnade den mäktige Njord och hans son Frej till Asagudarna. Asarna gav asaguden Höner till vanerna.

Även jättarna Loke och Gullveig blev upptagna i Asgård. Det bor flera gudinnor i Asgård, bland annat Siv som är Tors hustru. Idun med de föryngrande äpplena, Frigg, Fulla, Nanna, Skade, Gerd, Freja och Eir.

Därför är det inte enbart asagudar som bor i Asgård.

Asaguden Oden

I Asgård finns vackra byggnader och Oden bor i den stora borgen Valhall i Asgård. Oden skapade en gång i tiden de första människorna tillsammans med sina två bröder. Oden har stor visdom och passar därför bra som asagudarnas stamfar. Han hade fått sin visdom genom att dricka ur vishetens brunn. Innan brunnens väktare, Mimer, lät honom dricka ur den var Oden tvungen att visa sin vilja till självuppoffring. Oden har två svarta korpar, Hugin och Munin, som flyger över de olika världarna och spanar på vad som händer för att sen kunna rapportera det till Oden. Man kan ibland se Oden rida på den åttabenta hästen Sleipner. Oden är synsk och trolldomskunnig och hans hustru heter Frigg.

Läs mer om Oden här >>

Läs mer om Valkyriorna i Valhall här >>

Oden på sin åttabenade häst Sleipner - Illustration av William Gershom Collingwood (1854-1932)
Oden på sin åttabenade häst Sleipner – Illustration av William Gershom Collingwood (1854-1932)

Gudinnan Frigg

Gudinnan Frigg är syster till Njord och Fulla och gift med Oden. Med Oden fick Frigg sonen Balder och sonen Tor.

Asaguden och åskguden Tor

En av Odens söner var asaguden Tor som också bor i Asgård i Trudvagn och var känd för sin otroliga styrka. Tor slogs gärna mot jättarna och hans temperament gjorde att han lätt hamnade i bråk. Runt midjan hade han ett styrkhetsbälte som han kunde dra åt för att öka styrkan ytterligare. Han är även känd för sin hammare Mjölner som han kastade mot jättarna och sina andra fiender.

Tor är gift med Siv och med henne har han sonen Mode. Tor har även sonen Mange med en jättinna och han sägs även vara biologisk far till Halvdan.

Läs om när Tor förlorade sin hammare Mjölner här >>

Läs mer om åskguden Tor här >>

Ljusguden Balder

Balder är son till Oden och han uppgift är att på sin häst eller sitt luftskepp Ringhorne vara skyddsvakt för Sol och Månes färd över himlen. Balder har ett ädelt sinne och vill inte starta bråk och krig i onödan.

Läs mer om Balder här >>

Vanaguden Njord bor i Asgård

Njord är en vanagud som är upptagen bland asarna i Valhall. Njord är bror till Odens fru Frigg. Med sin syster Frigg fick han nio döttrar, en av dem var den undersköna Freja . De andra åtta är Frejas diser och till dem hör läkedomsgudinnan Eir och ”den lysande” Bjert, Blid och ”den fagra” Frid.

Njord gifte sig senare med Skade men äktenskapet blev inte lyckligt.

Vanagudinnan Freja

Freja (Freija, Fröja) är fruktbarhetsguddinna var egentligen en vanagud men hon bor i Asgård hos asagudarna. Freja är den vackraste kvinnan i Asgård och hon har många beundrare. Runt halsen bär hon det stora brisingasmycket. Hon är syster till Frej och dotter till Njord.
Läs mer om Freja här >>

Skade

Skade älskade att åka skidor i bergen. Hon gifte sig med vanaguden Njord men de blev inte lyckliga. Exakt vad som hände skiljer sig åt enligt olika källor för nordisk mytologi, se exempel på detta på sidan Källitteratur.

Jätten Loke

Loke är den falske och narraktiga jätten som bor i Asgård. Länge lurar han asagudarna med sin list och inställsamhet. Loke verkar trevlig när han i själva verket motarbetar asagudarna och står på de illvilliga jättarnas sida. Loke får flera av kommer, bland annat Midgårdsormen och Fenrisulven.
Läs mer om Loke här >>

Loke flyger i fjäderdräkten -- Illustration av William Gershom Collingwood (1854-1932)
Loke flyger i fjäderdräkten — Illustration av William Gershom Collingwood (1854-1932)