Halvdan

Halvdan enligt Fädernas gudasaga:

Heimdals sonson, Borgar-Skölds son Halvdan. Sköld-Borgars fru hette Drott och deras son var Halvdan. Det sades att Tor hade bevistat Sköld-Borgar och Drotts hus och att det var han som var fader till Halvdan, så att både Tor och Sköld-Borgar delade fadersrätten.

Halvdan träffar disen Groa och tar henne till fånge. Halvdan tog med sig Groa till Sköld-Borgars gård. Där födde Groa en son, men inte Halvdans utan Egils och som fick namnet Od-Svipdag. Efter ett år födde hon även Halvdans son som fick namnet Gudhorm.

Groa släpptes fri efter några år. Halvdan fick ytterligare en son med växtlighetsdisen Alvig, sonen hette Hadding.

Halvdan enligt Nordiska kungasagor:

I Nordiska kungasagor berättas om Kung Eysteins son som hette Halvdan, som tog över kungadömet efter honom. Han kallades Halvdan den milde då han var generös med gåvor till sina män, han gav lika mycket i guldpengar som andra kungar gav silverpengar.

Han var en stor krigare och viking och samlade rikedom. Halvdan fick en son som hette Gudrön som tog över kungadömet efter honom. Gudrön var gift med en kvinna somhett Alfhild.