Loke flyger i fjäderdräkten -- Illustration av William Gershom Collingwood (1854-1932)

Loke är den falske jätten i Asgård

Loke är den falske jätten som blev upptagen av asagudarna i Valhall i Asgård. Till utseendet var Loke tilldragande och till sättet var han inställsam. Asaguden Tor trodde länge gott om Loke och rådgjorde exempelvis med honom när hans hammare Mjölner blev stulen.
Läs mer om när Mjölner försvann här >>

Trots Lokes inställsamhet planerar han i hemlighet en kommande världsbrand. Loke är en bra iakttagare, och han upptäcker andras svagheter och planerar frestelser de ska falla för. På så sätt får han asagudarna att göra som han vill. När han planerar sina dåd tänker han ut dem lång i förväg och är noga med att göra handlingar så att hans värsta egenskaper ser ut att vara det bästa. Jätten Loke är snabbtänkt, omoralisk och elak.

Loke föddes ur orkanen och åskan

Loke och hans bröder Helblinde och Byleist är söner till orkan och åskjätten Farbaute. Orkanens skyfall och störtskurar som genom översvämmade floder blandade sig med havet gav upphov till Helblinde. Genom orkanens virvelvind föddes Byleist, ”den östlige stormaren”. Ett ljusnedslag från orkanen träffade trädkronan och Loke föddes . Lokes mor är Laufey, ”bladön” där blixten träffade.

Lokes far Farbaute har ett våldsamt skaplynne, vilket först inte märktes på Loke vilket gjorde att asagudarna lät honom gå fritt i Asgård. Så småningom förstår de hur elak Loke egentligen är och de fängslar Loke i en håla – därifrån åstadkommer Loke jordskalven.

Loke och Midgårdsormen

Lokes är gift med Sigyn och de har sonen Nare (Narve). Loke har flera barn. Angrboda (Ångerboda) heter en jättinna i Jotunheim, som Loke fick tre barn med:

  • Fenresulven
  • Midgårdsormen
  • Hel

Gudarna fick veta att de tre syskonen växte upp i Jotunheim och de fick spådomar om att syskonen skulle göra stor skada och olycka. Asaguden Oden sände därför efter barnen och bad att de skulle bli förda till honom. När de kom till Oden kastade han Midgårdsormen i det djupa havet som ligger kring alla länder. Ormen växte så han ligger runt om allt land mitt i havet och biter sig i svansen.

Läs här om runstenen i Östersund – kan den föreställa Midgårdsormen?

Balders begravning - illustrerad av W.G. Collingwood
Loke bunden – illustrerad av W.G Collingwood