Valkyrior i den nordiska mytologin

Valkyriorna väljer stridsmännens utgång

Valkyrior är vackra och unga kvinnor som tjänar i Odens stora fästning Valhall i Asgård. Där bär valkyriorna fram dryck och sköter dukningen. Oden sänder valkyriorna till varje strid där de väljer vilka män som ska dö och vilka som får segern. De män som faller striden leder Valkyriorna (efter de har fallit) till Valhall.

Gunn och Rota och den yngsta nornan Skuld rider alltid för att välja fem som ska falla.

Det finns även Valkyrior som är dels himmelska och dels jordiska. Dessa Valkyrior kan Oden ge en hjältekraft, så att de kan delta i männens strider där de oftast segrar. För eftersom de även halvt är himmelska väsen kan dessa valkyrior även påverka och avgöra striden och beskydda utvalda hjältar. Om de blir kära i sina hjältar och förenar sig med dem kan de bli som andra kvinnor, även om de inte helt glömmer sin tidigare himmelska livsform.