Runstenar på Öland 

​På Öland finns många runstenar och fornlämningar

Karlevistenen (öl1)

På Öland finns en runsten ristad i granit vilken kallas fät Karlevistenen. Den utmärker sig speciellt bland Ölands runstenar, och även bland andra runstenar i Serige. Ristningen tros vara från slutet av 900-talet. Eventuellt har Karlsvikstenen  blivit rest av danskar efter slaget vid fyrisvallarna och är rest efter en dansk hövding. Runstenen står på en åker i Karlevi i Vickelby socken på Öland.

Stenen är cirka 130 cm hög. Runstenen är registrerad som öländska runskrifter 1 av Riksantikvarieämbetet.


Gårdbystenen vid Gårdby kyrka (öl28)

På kyrkogården vid Gårdby kyrka på Öland  står en runsten med vackert ristade runor och mönster från cirka 1000-talet efter Kristus.
Inskriptionen på runstenen lyder:
”Härtrud reste denna sten efter sin son Smed, en god man. Halvboren, hans bror, sitter i Gårdarike. Brand, högg rätt därför kan du tyda”

Gårdarike var det fornnordiska namnet på ett svenskt vikingavälde i Ryssland.

Gårdbystenen
Gårdbystenen

Runstenen är registrerad som öländska runskrifter 28 av Riksantikvarieämbetet.


Sebys runsten (Öl18)

På östra sidan om landsvägen cirka tre kilometer norr om Segerstads kyrka i Seby (Öland) står en runsten. Runstenen är hög, tre meter, och består avkalksten.
Runstenen är registrerad som öländska runskrifter 18 av Riksantikvarieämbetet.

Sveriges runinskrifter

Nedan är ett utdrag ur Sveriges runinskrifter (1900-1906), där första bandet handlar om Ölands runinskrifter. Skriften är utgiven av kungliga vitterhets historie och antikvitets akademien i Stockholm.

———–

Källa: Riksantikvarieämbetet, Sveriges runinskrifter, Wikipedia
Foto: nordiskmytologi.se

Runsten på Öland

Runsten där asaguden Tor avbildas

Det finns inte så många runstenar som avbildar asagudarna och historier från nordisk mytologi. Den mest kända och välbevarade är troligen den i Västmanland som visar historien om när Tor försökte att fiska upp midgårdsormen med ett oxhuvud som bete på kroken. När asaguden Tor fick midgårdsormen på kroken så stretade den emot så asaguden tog i så att fötterna rämnade genom golvet i båten.

image
På runstenen syns asaguden Tor som försöker att fånga midgårdsormen

Runstenar vid Skultuna mässingbruk

Några hundra meter från Skultuna mässingbruk finns två runstenar. Är du vid Skultuna mässingbruk går du över bron över vattnet, följer stigen rakt fram uppför trappen. Stigen fortsätter utefter ån och du går cirka hundra meter på den tills du kommer till runstenarna.

image
Runsten nära Skultuna mässingbruk

Runstenarna (Vs 18 och Vs 19) har runskrifter från 1000-talet efter Kristus. 

image

Östberga runsten i Runtuna socken

Runsten i Runtuna socken.

”Ingjald och Alver reste denna sten efter sin far Torbjörn. Han har länge varit västerut. Rörik, Gudmund, Boe, Gunnlev högg runorna.”

Runstenen är från 1000-talet.

image

image

Vid sidan av runstenen finns en skylt uppsatt av Riksantikvarieämbetet med information om runstenen.

Fläckeby hembygdsgårds Runsten

Vid Fläckeby hembygdsgård i Västmanland står en runsten. Ett stenkast från Fläcksjön och några hundra meter från Fläckebo kyrka.

”Gode bonden Holmgöt lät resa stenen efter Odendisa en god syster. Det kommer inte till Hassmyra en bättre husfru, som råder för gården. Rödballe ristade dessa runor. Odendisa var en god syster till Sigmund.”

Hassmyra by låg fram till mitten av 1800-talet vid Fläcksjöns norra strand.

image
Runsten vid Fläckebo kyrka

Gamla stans runsten

I gamla stan i Stockholm finns en runsten inmurad i väggen. Även om den är en något mindre runsten i formatet kan det vara värt att gå förbi den då runskrift och ristningar är välbevarade och ifyllda så det är lätt att se.  Den finns i gamla stan i Stockholm på prästgatan.

image

Håbo och Skoklosters runstenar

I Håbo finns ett trettiotal runstenar.

Runsten i Viksjö, Häggeby socken

Efter Skoklostervägen i Håbo står denna runsten:

Runsten efter vägkanten i Håbo
Runsten efter vägkanten i Håbo

På runstenen står ristat:

”Bjärt, Bysir och Kylfa lät resa denna sten efter sin bror Assur. De var Vikulvs arvingar.”

Runstenen står i Viksjö i Häggeby socken.

Runstenen sägs stå på sin ursprungliga plats. Enligt en 1600-talsforskare, Mårten Aschaneus, finns en beskrivning om att det ska stå en sten vid Viksjös gärde ”Mitt i Wijkusa gärde, vid vägen, stor, slät gråsten”.

Närbild på runsten efter vägkanten i Håbo
Närbild på runsten efter vägkanten i Håbo

Runsten med riddarmotiv vid Skoklosters slott

Håbo är kanske mest känd för Skokloster slott. På kyrkogården bredvid Skoklosters slott finns en vacker tvåsidig runsten med riddarmotiv på båda sidor:

Runsten med riddarmotiv på kyrkogården vid Skokloster slott
Runsten med riddarmotiv på kyrkogården vid Skokloster slott

På ena sidan runstenen avbildas en riddare på häst med svärd och på den andra sidan avbildas en riddare på häst med spjut.

Riddare på runsten med svärd, Runsten står vi Skoklosters slott.
Riddare på runsten med svärd, Runsten står vi Skoklosters slott.
Runsten vid Skoklosters slott med riddare mes lans avbildad på ena sidan.
Runsten vid Skoklosters slott med riddare mes lans avbildad på ena sidan.

På runstenen med riddarmotiv står ristat:
”Andvätt, Gullev, Gunnar, Horse och Rolev lät resa stenen efter sin far Tord. Fot högg runorna”

I slutet av 1500-talet låg denna vackra runsten i kyrkans golv nära dörren. På 1800-talet flyttades runstenen. Olika forskare har diskuterar om de vackra riddarbilderna är ristade vid samma tidpunkt som runorna eller om bilderna kan vara så gamla som från 600-talet. Runristaren Fot är inte känd för att vara en bildkonstnär av detta slag.


Det är inte en direkt översättning av runorna utan översatt till modern svenska.

Edsvikens runsten

Runstenen i Edsviken har inskriptionen: ”Helga lät resa stenen efter Svärtling, sin man, och efter Östen och efter Häming, sina söner. Och Igulfast.
Runstenen i Edsviken har inskriptionen: ”Helga lät resa stenen efter Svärtling, sin man, och efter Östen och efter Häming, sina söner. Och Igulfast.

Runstenen i Edsviken hittades år 1953 vid Nyodlingsvägen 4, vilket är ungefär 45 meter väster om platsen där den står idag. Ristaren heter Igulfast och han verkar inte vara känd för att ha ristat någon annan idag bevarad runsten.
Runstenen i Edsviken är rest till minne av man och söner.