Detalj på runsten i Edsviken

Edsvikens runsten

Runstenen i Edsviken har inskriptionen: ”Helga lät resa stenen efter Svärtling, sin man, och efter Östen och efter Häming, sina söner. Och Igulfast.
Runstenen i Edsviken har inskriptionen: ”Helga lät resa stenen efter Svärtling, sin man, och efter Östen och efter Häming, sina söner. Och Igulfast.

Runstenen i Edsviken hittades år 1953 vid Nyodlingsvägen 4, vilket är ungefär 45 meter väster om platsen där den står idag. Ristaren heter Igulfast och han verkar inte vara känd för att ha ristat någon annan idag bevarad runsten.
Runstenen i Edsviken är rest till minne av man och söner.