Frösöstenen i Jämtland

Frösöstenen i Östersund – Jämtlands enda runsten

Frösöstenen är Jämtlands enda runsten och står på Frösön i Östersund direkt efter att man har passerat Frösöbron, nära Fjällgatan.

Frösöstenens runskrift

Frösöstenen i Östersund har runskriften:

”Östman Gudfast son läst resa denna sten och göra denna bro och han lät kristna Jämtland. Åsbjörn gjorde bron. Tryn ristade och Sten dessa runor.”

Symboler

Korset som är avbildat på Frösöstenen visar koppling till kristen tro. Men vissa tror att ormen, som också finns avbildad, symboliserar Midgårdsormen som ringlar dig runt Midgård där människorna bor och som är så lång att den kan bita sig själv i svansen. Vissa menar att det har en koppling till det omtalade Storsjöodjuret i sjön.  Kanske är det så att ormen från början avbildades som Midgårdsormen, men i efterhand har de som har sett stenen börjat tro att den har syftat på en stor orm i sjön?

 

Frösöstenen i Östersund i Jämtland
Frösöstenen i Östersund i Jämtland