wpid-screenshot_2015-08-29-11-27-40-1.png

Gamla stans runsten

I gamla stan i Stockholm finns en runsten inmurad i väggen. Även om den är en något mindre runsten i formatet kan det vara värt att gå förbi den då runskrift och ristningar är välbevarade och ifyllda så det är lätt att se.  Den finns i gamla stan i Stockholm på prästgatan.

image