Håbo och Skoklosters runstenar

I Håbo finns ett trettiotal runstenar.

Runsten i Viksjö, Häggeby socken

Efter Skoklostervägen i Håbo står denna runsten:

Runsten efter vägkanten i Håbo
Runsten efter vägkanten i Håbo

På runstenen står ristat:

”Bjärt, Bysir och Kylfa lät resa denna sten efter sin bror Assur. De var Vikulvs arvingar.”

Runstenen står i Viksjö i Häggeby socken.

Runstenen sägs stå på sin ursprungliga plats. Enligt en 1600-talsforskare, Mårten Aschaneus, finns en beskrivning om att det ska stå en sten vid Viksjös gärde ”Mitt i Wijkusa gärde, vid vägen, stor, slät gråsten”.

Närbild på runsten efter vägkanten i Håbo
Närbild på runsten efter vägkanten i Håbo

Runsten med riddarmotiv vid Skoklosters slott

Håbo är kanske mest känd för Skokloster slott. På kyrkogården bredvid Skoklosters slott finns en vacker tvåsidig runsten med riddarmotiv på båda sidor:

Runsten med riddarmotiv på kyrkogården vid Skokloster slott
Runsten med riddarmotiv på kyrkogården vid Skokloster slott

På ena sidan runstenen avbildas en riddare på häst med svärd och på den andra sidan avbildas en riddare på häst med spjut.

Riddare på runsten med svärd, Runsten står vi Skoklosters slott.
Riddare på runsten med svärd, Runsten står vi Skoklosters slott.
Runsten vid Skoklosters slott med riddare mes lans avbildad på ena sidan.
Runsten vid Skoklosters slott med riddare mes lans avbildad på ena sidan.

På runstenen med riddarmotiv står ristat:
”Andvätt, Gullev, Gunnar, Horse och Rolev lät resa stenen efter sin far Tord. Fot högg runorna”

I slutet av 1500-talet låg denna vackra runsten i kyrkans golv nära dörren. På 1800-talet flyttades runstenen. Olika forskare har diskuterar om de vackra riddarbilderna är ristade vid samma tidpunkt som runorna eller om bilderna kan vara så gamla som från 600-talet. Runristaren Fot är inte känd för att vara en bildkonstnär av detta slag.


Det är inte en direkt översättning av runorna utan översatt till modern svenska.