Namnlista nordisk mytologi & fornnordiska namn 

Vem var vem i nordisk mytologi? Här är namnlistan på vaner, asagudar, jättar, platser och andra figurer i nordisk mytologi. Många väljer idag att namnge sina barn med fornnordiska namn. I namnlistan nedan kan du som letar efter ett fornnordiskt och annorlunda namn få lite tips och inspiration. 

Manliga personer / killnamn 

Allvis = En dvärg som är vis och kan svara på många frågor. Allvis utmanar Tor då han säger sig vara lovad att gifta sig med Tors dotter i Sången om Allvis.

Ask och Embla = De första människorna som skapades av Oden och hans två bröder av två träd. Ask var den förste mannen. Läs mer under Världens skapelse.

Balder = Den godaste av gudar och omtyckt i Asgård. Gift med Nanna och son till Oden och Frigg. Balder är även den klokaste av alla asarna och väldigt vacker. Läs mer om Balder >>

Brage = Brage var gift med Idun. Brage är en asagud och är Valhalls skald och harpolekare. Han är son till Oden och berömd för sin klokhet och talkonst. Läs mer om Brage >>

Beyla = Tjänare till Frej.

Bergelmer = Jätte och son till Trudgelmer.

Böggver = Tjänare till Frej.

Dag = Son till Natt. Dag färdas efter hästen Skinfaxe på himlavalet över jorden på dagen. Läs mer under Världens skapelse

Dain = En dvärg (omnämnd i Gylfaginning)

Egil = Namnet på Völunds bror. Även namnet på Völusteins son. (Enligt Snorres Edda)

Eldner - Eldner var tjänare till Äger.

Fal = En dvärg (omnämnd i Gylfaginning)

Farbaute = Jätte och får till Loke. 

Fimafeng = Var tjänare till Äger och blev ihjälslagen av Loke under en festlighet hos Äger.

Frej = Vanagud som bor i Alfheim. Västbarhetsgud, son till Njord och syster till Freja. Frej har tjänare som hette Böggver och Beyla.

File = En dvärg

Froste = En dvärg

Forsete = Gud och son till Balder och Nanna. 

Gandalf = Gandalf är en dvärg omnämnd i Gylfaginning.

Gaut = ett annat namn för Oden (enligt Gylfagynning i Snorres edda).

Grim = ett annat namn för Oden (enligt Gylfagynning i Snorres edda). 

Grimne = ett annat namn för Oden (enligt Gylfagynning i Snorres edda).

Grymer = Även kallad Äger. Se under Äger.

Gömsle = ett annat namn för Oden (enligt Gylfagynning i Snorres edda).

Halvdan - Halvdan beskrivs olika enligt olika källor. Läs mer här >>

Hallinskide = ett annat namn för Heimdal enligt Gylfaginning i Snorres Edda.  

Harbard = En färjekarl som omnämns i Sången om Harbard och som sägs vara Oden som är utklädd. Även ett annat namn för Oden enligt Gylfaginning i Snorres Edda. 

Heimdal (Heimdall) = Heimdal är guden som föds när kvinnorna vrider vridstången till kvarnen Grotte. Läs mer under Världens skapelse. Heimdal äger Gjallarhornet. Heimdal kallas för den vite asen och har tänder av guld. Läs mer om Heimdal >>

Staty av Heimdal som blåser Gjallarhornet.
Heimdal som blåser i Gjallarhornet. Avbildad vid Djurgårdsbron i Stockholm.

Höder = Asgud som är son till Oden och är blind. Han dödar av misstag sin bror Balder med en pil gjord av mistel.

Höner = Bror till Oden och stamfader till vanernas gudasläkt tillsammans med sin bror Vile (Lodur). 

Ivalde = Ivalde är enligt Snorres edda en dvärg. Men beskrivs som en alv i Fädernas gudasaga

Kjalar = ett annat namn för Oden (enligt Gylfagynning i Snorres edda).

LokeLoke är en listig jätte som bor i Asgård. Länge var han omtyckt i Asgård på grund av sin charm och goda humör, innan de insåg att han inte var att lita på.  Loke har ställt till mycket problem för asagudarna. Loke var med Tor när han skulle ta tillbaka sin förlorade hammare Mjölner

Lorride = Tor kallas ibland för Lorride i äldre skrifter. Se under Tor.

Måne = Son till Natt och syster till Sol. Läs mer under Världens skapelse.

Nore = En dvärg (omnämnd i Gylfaginning)

Njord = Njord är guden som älskar att leva vid kusten vid havet där han känner vindar och kan fiska. Han är gift med Skade, som tvärt emot honom älskar fjällen. Han är far till Frej och Freja. Han bor i Noatun i himlen. Njord kan man åkalla för bra färd på sjön och god fångst. Han föddes i Vanaheim och är därför inte av asarnas ätt utan av vanernas. 

Oden = Oden var asagud och bor i Valhall Asgård och hade två korpar. Oden var gift med Frigg och hade två bröder, Ve och Vile. Oden var son till Bure och Beisla och blev stamfader till asarnas gudasläkt.  Oden äger den åttabenade hästen Sleipner. Läs mer Om Oden under hans eget avsnitt

Ome = ett annat namn för Oden (enligt Gylfagynning i Snorres edda).

Onar = onar är en dvärg omnämnd i Gylfaginning.

Ore = Ore är en dvärg omnämnd i Gylfaginning.

Skafid = en dvärg

Skryme = En jätte

Svipal = ett annat namn för Oden (enligt Gylfagynning i Snorres edda). 

Svidre = ett annat namn för Oden (enligt Gylfagynning i Snorres edda). 

Svidur = ett annat namn för Oden (enligt Gylfagynning i Snorres edda).

Asaguden Tor med sin hammare Mjölner.
Tor avbildad med hans hammare Mjölner. Staty vid Djurgårdsbron i Stockholm.

Tor = Tor är asagud och ”jordens son” och son till Oden och ägare till enhammaren Mjölner.  En gång förlorade Tor Mjölner vilket du kan läsa om här. Hans mor är Fjorgyn. Med sitt starkhetsbälte får asaguden Tor extra kraft att slåss mot jättarna för att beskydda Asgård. Med hammaren Mjölner slår han ihjäl troll och jättar. Han åker i en vagn dragen av bockar. Tor är gift med Siv. Läs mer om Tor >>

Torin = Torin är en dvärg omnämnd i Gylfaginning. 

Tjaste = jätte och far till Skade. 

Tund = ett annat namn för Oden (enligt Gylfagynning i Snorres edda).

Tyr = Halvbror till Tor. Han blev av med en hand när Fenrisulven slet av honom handen. Läs mer om Tyr >>

Tror = ett annat namn för Oden (enligt Gylfagynning i Snorres edda).

Trym = Tursarne-jätte som vill gifta sig med Freja.

Trudgelmer = Trudgelmer hade tre huvuden. Trudgelmer var son till urjätten Ymer och far till Bergelmer. 

Vale = Vale är en dvärg omnämnd i Gylfaginning.

Vak = ett annat namn för Oden (enligt Gylfagynning i Snorres edda). 

Vafud = ett annat namn för Oden (enligt Gylfagynning i Snorres edda). 

Vidar = En stark och tystlåten ås.

Vidur = ett annat namn för Oden (enligt Gylfagynning i Snorres edda).

Vig = Vig är en dvärg omnämnd i Gylfaginning.

Vindalf = Vindalf är en dvärg omnämnd i Gylfaginning.

Ymer = urtidsjätten som växte fram ur Hvergelmers etterdroppar.

Äger = även kallad Grymer. Äger hade två tjänare som hette Fimafeng och Eldner.

Kvinnliga figurer i nordisk mytologi / fornnordiska tjejnamn

Beisla = Jättinna. Syster till Mimer.

Bylgja = Hon är en av Ägirs döttrar  och syster till Båra och Dufa (Enligt Snorres Edda).

Båra = Båra är en av Ägirs döttrar  och syster till Bylgja och Dufa (Enligt Snorres Edda).

Dufa = Hon är en av Ägirs döttrar  och syster till Bylgja och Båra (Enligt Snorres Edda).

Eir = En asynja (enligt Snorres Edda)

Embla = Ask och Embla var de första människorna som skapades av Oden och hans två bröder av två träd. Embla var den förste kvinnan. Läs mer under Världens skapelse.

Frigg = En vanagudinna som gift sig med asaguden Oden. Läs mer om Frigg >>

Freja = Freja tillhör vanerna men bor i asgård och den vackraste av alla som bor där. Freja bär det stora Brisingasmycket och är ägare till en fjäderdräkt man kan flyga med. Freja är fruktbarhetens gudinna. Hennes gård heter Folkvagn. Läs mer om Freja >> 

Fulla = Fulla är Friggs syster och förtrogna och förvarar hennes smycken. Fulla är vän med Nanna, Balders fru. Eftersom Fulla är himladrottningens syster så bär hon ett tecken på sin värdighet ett diadem.

Gjalp = Geirröds dotter och Greips syster (omnämnd i Snorres Edda i avsnittet Skaldskaparens språk).

Greip = Geirröds dotter och Gjalps syster (omnämnd i Snorres Edda under Skaldskaparens språk)  

Groa = Groa är en völva som omnämns i Skaldskaparens språk (Snorres edda). Hon är gift med Aurvandel. 

Gullveig = En trollkunnig jättinna som inte gillar asagudarna. Mer om Gullveig >> 

Gunn = En valkyria omnämnd i Gylfaginning. 

Idun = Gudinna och ägare till de gyllene äpplena som äts av gudarna för att få evig ungdom. Hon bär äpplena i en korg/ask. Idun är gift med Brage.

Nanna = Gift med Balder med vilken hon har fått sonen Forsete.

Natt = Mimers vackra dotter som far över himlavalvet på natten. Mor till Sol och  Måne. Ägare till hästen Rimfaxe. Läs mer under Världens skapelse.

Sela = en jätte

Skade = Skade älskar fjällen och bergen, i kontrast till sin man Njord som älskar stranden och havet. Skade är dotter till jätten Tjatse.  Skade åker gärna skidor och jagar djur med båge. 

Skuld = En av tre ödesdiser (norna).

Skrine = Frejs sändebud

Skeggjöld = En valkyria. Läs mer om valkyrior >>

Skögul = En valkyria. Läs mer om Valkyrior >>

Siv = Gift med Tor.

Snotra = En asyna

Sol = Dotter till Natt. Läs mer under Världens skapelse

Verdande = En av tre ödesdiser.

Urd = En av tre ödesdiser.

Namn på platser, träd, smycken, vapen och floder i den nordiska mytologin

Bifrost = Bifrost är regnbågen och bron som går upp mot himlen och asagudarnas hem och som vaktas av Heimdal. Läs mer under Heimdal >>

Brisingasmycket = Brisingasmycket ägs av Freja. 

Bredablick = i himlen där Balder bor och där han har byggt sig en sal. 

BilskirneTors hall/byggnad och som har 540 rum och som är det största huset som har byggts. Det är till och med större än Odens hus. 

Draupner = En magisk ring som tillhör Oden. Var nioende natt uppstår åtta likadana ringar som Draupner.

Drome = Den andra kedjan asarna försökte att fjättra ulven med.

Folkvagn = Frejas gård. Hit kommer hälften av de som fallit i strid, den andra hälften kommer till Oden. 

Fjörm = en flod som utgår från brunnen Hvergelme 

Gunntra = en flod som utgår från brunnen Hvergelme (enligt Snorres Edda).

Gjallarhornet = Horn som tillhör Heimdal.

Gjöll = en flod som utgår från brunnen Hvergelme 

Gungner = Odens spjut

Hvergelme = en brunn 

Ledning = den första fjättern som sattes på Ulven men som inte höll. 

Leipt = en flod som utgår från brunnen Hvergelme (enligt Snorres Edda).

Lidskjalf = Utkikstornet i Valhall.

Midgårdsormen = En jätteorm som lever i vattnet utanför Midgård. Läs mer om Midgårdsormen >> 

Mjölner = En hammare som ägs av asaguden Tor och som han använder när han strider mot jättarna. 

Nagelfar = Nagelfar är det största skepp som finns och som är byggt av döda människors naglar. Skeppet Nagelfar tillhör jättarna och ägs av Muspell.

Raun = en plats. 

Sval = en flod som utgår från brunnen Hvergelme (Enligt Snorres Edda).

Skidbladner = Skidbladner är det bästa av alla skepp och så stort att alla gudar får plats på det. När det inte används kan man vika ihop det så att det blir så litet att man kan bära med sig det. Det ägs av Frej. Det byggdes av Ivaldes söner. 

Slid = en flod som utgår från brunnen Hvergelme (enligt Snorres Edda).

Tanngnjost = En av Tors två getbockar. Tor har en vagn som han åker i och som bockarna drar. 

Tanngrisne = En av Tors två getter. Tor har en vagn som han åker i och som bockarna drar. 

TrudvagnTors rike.

Tvite = en sten.

Töll = en flod.

Utgård = världen där jättarna bor

Vågskär = en mystisk plats

Valhall = En borg i asgård där Odens hjältar som har stupat samlas.

Vin = en flod

Vån = En flod som har bildats av dreglet från Ulven. 

Yggdrasil = Världsträdet 

Ylg = en flod som utgår från brunnen Hvergelme (enligt Snorres Edda).

Namn på djur i den nordiska mytologin

Val = en häst

Vaker = en häst

Sleipner = Häst med åtta ben och som bor i Asgård. Sleipner är son till Loke.

Skinfaxe = Dags häst som han färdas efter över himlavalvet på dagen.

Skävad = En häst

Rimfaxe = Natts häst som drar henne över himlavarvet. Läs mer under Världens skapelse.