wpid-wp-1468778265582.jpg

Runstenar på Öland 

​På Öland finns många runstenar och fornlämningar

Karlevistenen (öl1)

På Öland finns en runsten ristad i granit vilken kallas fät Karlevistenen. Den utmärker sig speciellt bland Ölands runstenar, och även bland andra runstenar i Serige. Ristningen tros vara från slutet av 900-talet. Eventuellt har Karlsvikstenen  blivit rest av danskar efter slaget vid fyrisvallarna och är rest efter en dansk hövding. Runstenen står på en åker i Karlevi i Vickelby socken på Öland.

Stenen är cirka 130 cm hög. Runstenen är registrerad som öländska runskrifter 1 av Riksantikvarieämbetet.


Gårdbystenen vid Gårdby kyrka (öl28)

På kyrkogården vid Gårdby kyrka på Öland  står en runsten med vackert ristade runor och mönster från cirka 1000-talet efter Kristus.
Inskriptionen på runstenen lyder:
”Härtrud reste denna sten efter sin son Smed, en god man. Halvboren, hans bror, sitter i Gårdarike. Brand, högg rätt därför kan du tyda”

Gårdarike var det fornnordiska namnet på ett svenskt vikingavälde i Ryssland.

Gårdbystenen
Gårdbystenen

Runstenen är registrerad som öländska runskrifter 28 av Riksantikvarieämbetet.


Sebys runsten (Öl18)

På östra sidan om landsvägen cirka tre kilometer norr om Segerstads kyrka i Seby (Öland) står en runsten. Runstenen är hög, tre meter, och består avkalksten.
Runstenen är registrerad som öländska runskrifter 18 av Riksantikvarieämbetet.

Sveriges runinskrifter

Nedan är ett utdrag ur Sveriges runinskrifter (1900-1906), där första bandet handlar om Ölands runinskrifter. Skriften är utgiven av kungliga vitterhets historie och antikvitets akademien i Stockholm.

———–

Källa: Riksantikvarieämbetet, Sveriges runinskrifter, Wikipedia
Foto: nordiskmytologi.se

Runsten på Öland