Runalfabetet

Runskrift och runstenar

Runt om i Sverige finns runstenar bevarade. Uppställda efter landsvägar eller på platser med särskilda betydelser. Runstenarna kommunicerar händelser, minnesmärken över historiska personer och ibland även över tidigare tro och myter.

Frösöstenen

Frösöstenen är Jämtlands enda runsten och står på Frösön i Östersund. Korset som är avbildat på Frösöstenen visar koppling till kristen tro. Men vissa tror att ormen, som också finns avbildad, symboliserar Midgårdsormen som ringlar dig runt Midgård där människorna bor och som är så lång att den kan bita sig själv i svansen.

Frösöstenen i Östersund i Jämtland
Frösöstenen i Östersund i Jämtland

 

Många runstenar med mytologisk anspelning och tro på asagudar har troligen förstörts och försvunnit när kristendomen kom till Sverige. Kyrkor byggdes där runstenar stod – eller så flyttades runstenarna till kyrkorna – det vittnar de många runstenar som finns kvar som står i anknytning till kyrkor.

Runstenen i Edsviken

Runstenen i Edsviken är rest till minne av man och söner. Runstenen hittades år 1953 vid Nyodlingsvägen 4, vilket är cirka 45 meter väster om där den står idag. Ristaren heter Igulfast och verkar inte vara känd för att ha ristat någon annan idag bevarad runsten.

Runstenen i Edsviken har inskriptionen: ”Helga lät resa stenen efter Svärtling, sin man, och efter Östen och efter Häming, sina söner. Och Igulfast.
Runstenen i Edsviken har inskriptionen: ”Helga lät resa stenen efter Svärtling, sin man, och efter Östen och efter Häming, sina söner. Och Igulfast.

 

Runstenar vid Strängnäs domkyrka

Flera runstenar, eller rester av runstenar, är inmurade i väggen i Strängnäs domkyrka:

Runsten inmurad i väggen i Strängnäs domkyrka
Runsten inmurad i väggen i Strängnäs domkyrka
Runsten inmurad i Strängnäs domkyrka
Runsten inmurad i Strängnäs domkyrka

 Se fler runstenar vid Strängnäs domkyrka här >>

Runstenar i Sigtuna

I Sigtuna, en stad med anor från medeltiden, finns flera runstenar – totalt 15 runstenar varav 12 stycken i Sigtunas stadskärna och tre är placerade vid Garnsviken som ligger strax öster om staden.

Vissa personer lät uppresa runstenar efter dig själva. Som Anund. Anunds runsten är enligt vissa troligen gjord av runmästare Fot som verkade i mitten av 1000-talet. Runstenen upptäcktes år 1956 vid norra delen av Sankt Lars ruin i samband med grävningsarbeten. Stenen hade fungerat som grundsten i Sankt Lars nordvägg. Det stora trycket hade gjort att stenen gått sönder i sex delar. Runstenen har sedan dess lagats och placerats på sin nuvarande plats i Sigtuna.

Runsten i Sigtuna med inskriptionen: "Anund lät resa denna sten efter sig själv, medan han levde."
Runsten i Sigtuna med inskriptionen: ”Anund lät resa denna sten efter sig själv, medan han levde.”

Se fler runstenar i Sigtuna här >>

Runskrift

Runalfabetet och översättning:

Runalfabetet