Runsten i Sigtuna

Sigtunas runstenar

15 runstenar i Sigtuna

I Sigtuna, en stad med anor från medeltiden, finns flera runstenar – totalt 15 runstenar varav 12 stycken i Sigtunas stadskärna och tre är placerade vid Garnsviken som ligger strax öster om staden. Det finns två kända runristare som har verkat i Sigtuna; Torbjörn och Fot.

Anunds runsten vid Sankt Lars ruin

Vissa personer lät uppresa runstenar efter dig själva. Som Anund. Anunds runsten är enligt vissa troligen gjord av runmästare Fot som verkade i mitten av 1000-talet. Runstenen upptäcktes år 1956 vid norra delen av Sankt Lars ruin i samband med grävningsarbeten. Stenen hade fungerat som grundsten i Sankt Lars nordvägg. Det stora trycket hade gjort att stenen gått sönder i sex delar. Runstenen har sedan dess lagats och placerats på sin nuvarande plats i Sigtuna.

Runsten i Sigtuna med inskriptionen: "Anund lät resa denna sten efter sig själv, medan han levde."
Runsten i Sigtuna med inskriptionen: ”Anund lät resa denna sten efter sig själv, medan han levde.”

Runsten U390 vid Sankt Lars ruin

Runsten U390 i Sigtuna
Runsten U390 i Sigtuna

Runsten U390 i Sigtuna står vid Sankt Lars ruin och är delvis bevarad och har inskriptionen: ”Sven lät resa sten…//…sin far och Frödis efter Ulv sin make. Gud hjälpe hans ande.” Stenen placerades på sin nuvarande plats 1941.

Större delen av runsten U390 har tidigare legat som en trappsten framför ett hus på Storgatan. 1958 hittades fragment som tillhörde runstenen i en fastighet vid Stora torget, men först 1996 kom man på att det tillhörde runsten U390. 1998 satte man ihop delarna, ett projekt som bekostades av Sigtuna hembygdsförening.

 Runsten U394 inuti Sankt Lars ruin i Sigtuna

Runsten U394 i Sigtuna inuti Sankt Pers ruin.
Runsten U394 i Sigtuna inuti Sankt Pers ruin med inskriptionen: ”Torbjörn reste denna sten efter Esbjörn, sin bror. De är Dyrvers söner i…”.

Runsten U394 i Sigtuna inuti Sankt Pers ruin har inskriptionen: ”Torbjörn reste denna sten efter Esbjörn, sin bror. De är Dyrvers söner i…”. Den står inte på sin ursprungliga plats, som de flesta runstenar i Sigtuna har den blivit flyttad.

Enligt en uppgift från 1612, den äldsta uppgiften som finns bevarad, ska runsten U394 då har fungerat som tröskelsten i Sankte Pers kyrka vid västra dörren. Där låg runstenen kvar till 1941. Tyvärr slogs runstenens högra sida bort för att få den att passa in på den dåvarande platsen. Då den har blivit sönderslagen, och därefter har många kyrkobesökare trampat på den, gör att ristningen är mycket nött. (Källa: Riksantikvarieämbetet).

 Andra runstenar centralt i Sigtuna:

Runsten 391 i Sigtuna placerad på en innergård.
Runsten 391 i Sigtuna placerad på en innergård med inskriptionen: ”Frisernas gillebröder….dessa (runor) efter Albod, Sloges bolagsman. Den heliga Kristus hjälpte hans ande. Torbjörn ristade.” Runsten invid Prästgatan.
Runsten U389 i Sigtuna vid Sigtunamuseets entré.
Runsten U389 i Sigtuna vid Sigtunamuseets entré.

Runstenar vid Mariakyrkan

Vid Mariakyrkan i Sigtuna finns flera runstenar.

  1. U379 (fristående)
  2. U380 (fristående)
  3. U381 (inmurad)

Sigtuna