Runsten inmurad i Strägnäs domkyrka

Strängnäs domkyrkas runstenar

Strägnäs domkyrka har flera delar av runstenar inmurade i yttre kyrkväggen som man kan se. Och även fragmenter av runstenar som står på kyrkogården.