Bifrost

Bifrost (”den bävande vägen”) är bron som går mellan Midgård och Asgård.