Brage

Brage (Bragi, ”den förträfflige”) är känd för att vara skald och son till Oden. Brage är en ståtlig asagud med långt skägg. Han är vis och vältalig. Han sitter vid dryckesbordet i Valhall nära Odens högsäte och dricker gärna ur mjödhornet. Illvillige jätten Loke har en gång kallat honom för en ”bänkprydare”, och att Brage är bättre på det än att vara en stridsman.

Fjärde skålen dricks för asaguden Brage

Människorna i Midgård dricker vid offergillen i Midgård den fjärde skålen för asaguden Brage, Vid offergillen i Midgård dricker många den fjärde skålen för honom. Det finns en bägare som heter Brage och som kallas för löftets bägare. Vid Brages bägare läggs löften om storbragder, som framtida skalder ska sjunga om.

Asaguden Brages familjeträd

Brage är Oden och Gunnlöds son, samt bror till bland annat Tor.