Gefjon

Gefjon är en åkergudinna och räknas oftast till vanerna, även om det inte är helt klart att hon är en av dem. Hon är gift med Skjold, som är en av Odens söner.