Mimers brunn

Mimers brunn är visdomens källa, som ligger under en av rötterna på världsträdet Yggdrasil. Mimer dricker ur brunnen varje dag, vilket låter honom se och höra allt som har hänt, samt allt som ska ske i framtiden. Oden byter ett av sina ögon mot en klunk ur källan. Ögat slängs i brunnen, så att Oden kan se vad som händer i världen.