Mundilfare

Mundilfari (möjligen ”den som rör sig på bestämda tider”) är gift med Natt och fadern till Sól, gudinnan som drar solen, samt Måne, guden som drar månen. Mundilfari nämns i stanza 23 i Vafþrúðnismál (Vaftrudnesmål, Poetiska Eddan) och kapitel 11 i boken Gylfaginning (Prosaiska Edda).