Nornor

Nornorna är ödesgudinnor i Nordisk Mytologi. De bor vid Yggdrasils rötter, intill Urdarbrunnen, vars vatten de använder för att vattna världsträdet. Genom att spinna sina magiska trådar avgör de alla levandes öden. En människas (eller guds) liv representerar av en tråd, men nornorna avslöjar aldrig hur lång tråden är, eller vilka andra trådar den sammanvävs med. Det finns tre huvudsakliga Nornor, vilka är Urd, Verdandi och Skuld.

Urd (Urðr)

”Urd” kan ses som synonymt med ”öde”, som representerar det förflutna och hon är den norna som avgör hur långa allas livstrådar är.

Verdandi (Verðandi)

”Verdandi” kan ses som synonymt med både ”vårdande” och ”varande” (eller ”nuet”). Hon är den norna som representerar nutiden och avgör vad som kommer att hända härnäst.

Skuld

”Skuld” betyder ungefär samma sak som i modern mening, det vill säga din skyldighet. Hon representerar framtiden och bestämmer bland annat vad som händer med människor som dör, beroende på hur de har levt sitt liv.