Oden

Oden (Odin, Óðinn) är den äldste, störste och visaste av asarna. Han har fler namn än alla andra gudar, så här kommer en lista på många av Odens namn:

 1. Allfader (alltings fader)
 2. Valfader (de stupades fader)
 3. Aldaföðr (tidsåldrarnas/världens/människors fader)
 4. Algingautr (den gamla fadern)
 5. Den gamle guden
 6. En-öga
 7. Angan Friggjar (Friggs glädje)
 8. Bági ulfs (ulvens fiende)
 9. Báleygr (flammande ögat)
 10. Böðgæðir (stridsförstärkare)
 11. Bragi (hövding)
 12. Bors son
 13. Draugadróttinn (gengångarnas/de odödas herre)
 14. Ein sköpuðr galdra (de magiska sångernas skapare)
 15. Galdernas fader
 16. Fimbultýr (den mäktige guden)
 17. Fjallgeiguðr (skepnadsgud)
 18. Den vise
 19. Fjolner (han som är många)
 20. Foldardróttinn (Jordens herre)
 21. Forni (den uråldrige)
 22. Fráríði (den som rider fram)
 23. Vandrare
 24. Göt (sädesutgjutaren/mannen/göten)
 25. Den hängande
 26. Geirtýr (blod/spjut gud)
 27. Den blinde gästen
 28. Veratyr (vardandets/existensens gud)
 29. Vrålaren
 30. Stavbäraren
 31. Hangaguð (de hängdas gud)
 32. Ledares ledare
 33. Den maskerade
 34. Den höge
 35. Haptaguð (fångarnas gud)
 36. Gråskägg
 37. Hertýr (gästernas gud)
 38. Karl
 39. Krigsvarg
 40. Hrafnáss (korpgud)
 41. Hjaldrgoð (slagets gud)
 42. Hveðrungr (vrålare eller vädermakare)
 43. Jalk (den kastrerade)
 44. Julner (julens gud)
 45. Julfader
 46. Jarngrímr (Järnmask)
 47. Löndungr (den som bär den ludna rocken)
 48. Nikur (tänjare/rubbare/ruckare)
 49. Nikud (den tänjde/den rubbade/den ruckade)
 50. Ofnir (öppnaren, eggaren, initieraren)
 51. Óski (önskningars gud/den önskade)
 52. Rögnir (hövdingen)
 53. Sanngetall (sanningssökaren)
 54. Sigðir (han som ger seger)
 55. Segerns fader
 56. Skollvaldr (förräderiets herre)
 57. Sváfnir (sömngivaren, han som avslutar)
 58. Svidur (svedaren/brännaren)
 59. Svidud (den svedde/den brände)
 60. Ginnarr (bedragare)
 61. Olgr (beskyddare/hök)
 62. Reiðartýr (ryttarnas gud)
 63. Roptatyr (den splittrade guden)
 64. Rúnatýr (Runguden, hemliga guden)
 65. Saðr (sanningsägare)
 66. Síðhöttr (bred hatt)
 67. Svipall (obeständig, hamnskiftare)
 68. Þekkr (den välkomne)
 69. Tveggi (han som är två)
 70. Triggi (han som är tre)
 71. Tund (“tunn dimma”, alt mager)
 72. Valkjosandi (väljare av de dräpta)
 73. Valtam (krigaren)
 74. Valþognir (mottagare av de dräpta)
 75. Vegtam (vägtam)
 76. Viðurr’ (utvidgare/expanderare, alt mördare)
 77. Vinr Lóðurs (Lodurs vän)
 78. Vinr Míms (Mimers vän)
 79. Yggr (den fasansfulle, alt den gamle)
 80. Völundr rómu (slagets smed)
 81. Viðrir (den utvidgade/den expanderade, alt stormaren)
 82. Ýjungr (från de uråldriga strömmarna)
 83. Uðr (älskad)