Skidbladner

Skidbladner (Skíðblaðnir, ”sammansatt av små tunna träskivor”) är Frejs magiska skepp som kan segla på land, alltid har medvind och går att vika ihop för att bära med sig.