Snorre Sturlasson

Snorre Sturlasson (Snorri Sturluson) var en isländsk adelsman, hövding, lagman, politiker, historiker, författare och skald, som föddes omkring 1179 och dog omkring den 23 september 1241. Han sammanställde den ”yngre eddan”, som även kallas Snorres Edda, samt Heimskringla. De båda är viktiga källor till allt vi vet om skaldekonsten, nordisk mytologi och den förkristna tiden i norden. Hans mål var dock inte att bevara en tydlig bild av vad de nordiska folkslagen faktiskt trodde, utan snarare att bevara skaldekonsten. Dessutom skrevs boken cirka 200 år efter att vikingatiden var över.