Tor

Tor (Þórr) är åskguden i Nordisk Mytologi. Han är även förknippad med blixtar, stormar, ekar, styrka och är mänsklighetens beskyddare. Veckodagen Torsdag är uppkallad efter honom, liksom många platsnamn.

Tors hammare

Mjölner

Släktträd

Tor är en av Odens söner, medan Jord är hans moder. Han är gift med den undersköna gudinnan Siv. Tillsammans har de dottern Trud och sonen Mode. Tillsammans med sin älskarinna, jättinnan Järnsaxa, fick han sin son Magne.

Andra namn på Tor

Precis som andra viktiga gudar har Tor flera olika namn och kenningar. Här är några av dem:

 • Alda bergr (”människosläktets beskyddare”) (Kvädet om Hymer)
 • Asator (Ásaþórr)
 • Enride (Einriði, ”den som färdas ensam”)
 • Jofur (Jöfurr), på 1700-talet ett namn som avsåg åsk- och himmelsguden
 • Jords son, son av Jord, eller Jordens son (Loketrätan och Kvädet om Trym)
 • Lorride eller Hlorride (Hlórriði, ”det bullrande åskvädret”), som fosterson till Hlora
 • Odens son, kenning i Trymskvädet
 • Thore-Gud, folktrons namn på Tor i Värend (Wärend och wirdarne)
 • Veor eller Veur (Véorr, Véurr) (Kvädet om Hymer)
 • Vingner (Vingnir)
 • Vingtor (Vingþórr)
 • Åketor, (Ökuþórr, ”den vagnskörande Tor”)