Vaner

Vaner (vanir) är en grupp gudar förknippade med fruktbarhet, visdom och spådom. De sägs komma från Vanaheim. Från början var Asarna och Vanerna två olika grupper/släkten, men efter Vanakriget förenades asarna och vanerna genom ett utbyte av gisslan. Det var på så vis som Njord, tillsammans med sina barn Frej och Freja, kom till Asarna i Asgård.

Vanerna åkallades för god skörd, för solsken eller regn, men även för gott väder till sjöss. De var böndernas och fiskarnas gudar.

Här är en lista av vaner i Nordisk Mytologi:

Namn Roll Andra namn
Frej Fruktbarhetsgud Fricco, Yngvi-Frej
Freja Fruktbarhetsgudinna Fru/Frö, Gefn, Härn/Hörn, Mardöll
Gefjon Jungfru-gudinna / Åkerbrukets gudinna
Gersimi Dotter till Freja och Od
Hnoss Dotter till Freja och Od
Kvaser Skaldemjödets ursprung
Menglöd Väntar på Svipdag i Lyfjaberg
Njord Havets, vädrets, rikedomens, handelns, sjöfartens och fiskets gud