Nordisk Mytologi

Nordisk mytologi är samlingen av myter från det nordtyskiska folket, med rötter i Nordisk paganism. Mytologin är starkt förknippad med den förkristna vikingatiden, men spreds vidare i Skandinavien även efter kristendomens intrång och lever kvar i den skandinaviska folktron än idag.

Nordisk mytologi består av berättelser om olika gudar, varelser och hjältar från många olika källor, från såväl före som efter den hedniska perioden, inklusive medeltida manuskript, arkeologiska representationer och folktradition. De två viktigaste källorna är de så kallade ”eddorna”, den äldre Poetiska Eddan och den yngre Snorres Edda.

För en överblick över alla asar, vaner, alver, jättar, dvärgar hjältar, människor, djur, föremål och platser kan du gå till Nordisk mytologi namnlista.