Are

Are är en örn som sitter tillsammans med jätteörnen Räsvelg i toppen av Yggdrasil. När tinget har dömt någon så är det örnarna från Yggdrasil som bär dem till sina straff.