Yggdrasil

Yggdrasil är världsträdet i Nordisk Mytologi. Det är en ask som är världens största träd och står i centrum av kosmos. Alla världar är anslutna till Yggdrasils stam, grenar eller rötter.

Många varelser och gudar lever i, på, eller omkring Yggdrasil. Trädets tre massiva rötter leder var och en till en av världarna ur Nordisk Mytologi.

Den första roten leder till de dödas rike, Hel i Niflheim. Under roten ligger Vergelmer (källan till alla andra vattendrag). Här bor även draken Nidhögg, som ständigt gnager på Yggdrasils rötter.

Den andra roten leder till jättarnas hemvärld, Jotunheim. Under roten ligger Mimersbrunnen (visdomskällan).

Den tredje roten leder till människornas hemvärld, Midgård. Under roten ligger Urdarbrunnen (ödesbrunnen), där nornorna Urd, Verdandi och Skuld varje dag vattnar världsträdet med vatten ur urdarbrunnen.

I trädets krona betar hjortarna Dain, Dvalin, Duneyr och Duratror. I toppen sitter jätteörnen Räsvelg med örnen Are och korpen Väderfölne.