Asgård

Asgård är asarnas hem och en av världarna i Nordisk mytologi. Oden härskar över Asgård från salen Valaskjalf, tillsammans med sin fru Frigg. I Asgård ligger bland annat Valhall, där Oden tar emot hälften av alla fallna krigare, samt Folkvang, där Freja tar emot den andra hälften.

Muren kring Asgård

I dikten Gylfaginning får vi veta att en okänd mästerbyggare (en rimturse) erbjöd att bygga muren kring Asgård i utbyte mot Freja, Sol och Måne. Gudarna ville inte ge upp sina vänner, så i ett försök att lura byggaren gav de honom en uppsättning kriterier som måste uppfyllas för att han ska få sin belöning. Han måste bygga klart muren innan sommarens slut och han får inte ta hjälp av någon man.

Byggaren går med på avtalet, men kräver att åtminstone få hjälp av sin häst, Svadilfare, vilket han får efter att Loke instämmer. Hästen är så stark att de nästan hinner bygga klart muren innan sommaren är slut. Gudarna skyller på Loke och vill . För att slippa sitt straff förvandlar sig Loke till en märr och förför hästen, vilket fördröjer konstruktionen, så att muren aldrig blir klar i tid. Loke föder sedan hästen Sleipner.

Platser som ligger i Asgård

I Sången om Grimner återger Oden, förklädd till Grimne, en lista över de olika delarna av Asgård.

1. Trudheim

Trudheim är fälten där Tors boning Bilskirne ligger.

2. Alfheim och Ydalar

Alfheim är den vackra platsen där Frej bor med ljusalverna. Ydalar är platsen där Ull bor. Det framgår inte huruvida Alfheim ligger i Ydalar eller om det är tvärtom.

3. Valaskjalf

Valaskjalf är en av Odens salar, som är täckt i rent silver. Där står tronen Lidskjalf, från vilken Oden ser över världen.

4. Söckvabäck

Söckvabäck är där Saga bor och ofta bjuder Oden att dricka från bäcken ur guldskålar.

5. Gladsheim

Gladsheim är där Valhall ligger, där Oden tar emot hälften av de fallna krigarna.

6. Trymheim

Var jätten Tjatses boning, som nu hör till hans dotter, Skade.

7. Breidablick

Breidablick är namnet på Balders boning, som ligger i den fagraste platsen i Asgård i Mimers lund.

8. Himinbjörg

Heimdall bor i Himinbjörg, där bron Bifrost slutar. Han vaktar bron från jättarna.

9. Folkvang

Folkvang är salen där Freja tar emot hälften av de fallna krigarna.

10. Glitne

Forsete, fredsdommaren, sitter i Glitne och löser tvister mellan de övriga gudarna.

11. Noatun

Noatun är Njords hem vid havet, där han bor eftersom han vägrar bo i bergen med sin fru Skade, som vägrar bo vid havet.