Midgård

Midgård är människornas värld i Nordisk Mytologi, det vill säga planeten Jorden. Som namnet föreslår ligger Midgård i världens mitt. Det är den enda världen som alltid kan ses till fullo av människorna, medan de övriga vanligtvis är dolda.

”Midgård” motsvarar allt som ligger innanför muren som gudarna byggde av urtidsjätten Ymers ögonbryn i Manheim. Antagligen är Midgård så stort att det innefattar hela Manheim.

En bro som heter Bifrost leder från Midgård till gudarnas hem i Asgård.