Asar

Asar (æsir), eller asarna, är det främsta gudasläktet i nordisk mytologi. Asarna delas i sin tur upp i män (asar) och kvinnor (asynjor). De är i många fall släkt med jättarna. Efter Vanakriget sändes Höner och Mimer till vanerna, som sände Njord, Freja och Frej till asarna i utbyte. Det innebär att Njord, Frej och Freja är vaner och inte Asar. Skade, som var en jättinna, räknas ibland till Asynjorna, eftersom hon gifte sig med en av Asarna (Njord).

Namnlista på asarna

Här under listar vi alla asagudar, både asar och asynjor. I vissa berättelser är det svårt att skilja på asar, valkyrjor, människor, alver och andra varelser. Dessutom har många av asagudarna flera namn, vilket gör det svårt att hålla reda på vilka alla är. Höner och Lodur tros vara samma figurer som Vile och Ve, medan Od förmodligen är ett alias för Oden, till exempel. Det innebär att listan kan diskuteras och inte bör ses som slutgiltig.

Asar

Namn Roll Fader Moder
Balder ”Den lysande” asaguden Oden Frigg
Brage Skaldekonstens och vältalighetens gud Oden Gunnlöd
Byleist En av Lokes bröder Farbaute Laufey
Dag Ljusguden som får dagarna att gå Delling Natt
Delling Morgonrodnadens gud ? ?
Forsete Rättvisans gud Balder Nanna
Heimdall Personifiering av Yggdrasil ? Nio mödrar
Helblinde En av Lokes bröder Farbaute Laufey
Hermod Välkomnar gäster till Valhall Oden Frigg
Höder Blind gud som dödar Balder Oden Frigg
Höner Hjälpte Oden skapa människorna (Snorres Edda) Bor Bestla
Kvaser Den klokaste guden, som blev till Suttungamjödet Saliv från asar Saliv från vaner
Lodur Hjälpte Oden skapa människorna (Snorres Edda) Bor Bestla
Loke Trickster-guden Farbaute Laufey
Od En gåtfull version av Oden, make till Freja ? ?
Oden Den mäktigaste, visaste asaguden Bor Bestla
Skjold Kung av Danmark, sköldungaättens anfader Oden ?
Tor Åskguden Oden Jord
Tyr (Tiw) Himmelsgud (förmodligen) Hymer ?
Vale Balders hämnare, dödar Höner Oden Rind
Ve Bror till Oden och Vile Bor Bestla
Vidar Gudarnas Hämnare Oden Grid
Vile Bror till Oden och Ve, dödade jätten Ymer Bor Bestla

Asynjor

Namn Roll Fader Moder
Eir Läkekonstens gudinna ? ?
Frigg Asgårds härskarinna Fjorgynn Fjorgyn?
Fulla Hemligheternas gudinna ? ?
Fjorgyn (Lödyn) Jordens gudinna Onar Natt
Gnå Friggs budbärare ? ?
Idun Ungdomens gudinna Ivalde ?
Lofn Vigselns gudinna ? ?
Nanna Balders hustru Nepr ?
Natt Nattens gudinna Nörve ?
Rind De förfördas gudinna Billing ?
Saga Seendets gudinna ? ?
Sif (Siv) Äktenskapets gudinna ? ?
Sigyn Lokes hustru ? ?
Sjöfn Åtråns gudinna ? ?
Snotra Klokhetens gudinna ? ?
Sol Solens gudinna Mundilfare Natt
Syn Nekandets gudinna ? ?
Trud Valkyrja Tor Sif
Vår (Var) Löftets gudinna ? ?
Vör Vaksamhetens gudinna ? ?