Kvaser

Kvaser (Kvasir) uppstod efter Vanakriget. Efter kriget var över placerades en kittel mellan asarna och vanerna, som de båda spottade i. Ur deras saliv uppstod den klokaste och slugaste guden Kvaser, det fanns inga frågor han inte kunde besvara. Senare dödas han av av dvärgarna Fjalar och Galar, som brygger mjöd av hans blod. Kvaser sägs vara en av vanerna, men kan även räknas till asarna, eftersom han föddes ur bådas saliv.

Suttungamjödet (Skaldemjödet)

Suttungamjödet är en magisk dryck som ger skaldeförmåga till den som dricker av det. Mjödet bryggs av Fjalar och Galar, efter att de dödat Kvaser, dränerat hans blod och blandat det med honung. Efter att ha bjudit in jätten Gilling och hans fru dödar de båda två. Deras son, Suttung, får reda på detta och ger sig ut för hämnd, men erbjuds mjödet istället, vilket han går med på.

Mjödet förvarades i kittlarna Odrörer, Son och Bodn (Óðrerir, Són och Boðn). Den poetiska konsten kom till människorna från skaldemjödet. Kvaser omnämns i Heimskringla och i den Prosaiska Eddan.