Poetiska eddan

Den poetiska eddan är en samling av förkristna texter med mytologiska motiv, som sammanställdes på 1200-talet i Codex Regius. Det är den huvudsakliga källan till allt vi vet om Nordisk mytologi, följt av den så kallade ”Prosaiska Eddan” av Snorre Sturlasson.

Codex Regius

”Den kungliga boken”, eller Codex Regius, är en isländsk handskrift från omkring år 1270, skriven och sammanställd av okända författare. Den består av 45 pergamentbland, som innehåller nästan alla eddadikterna som skrevs mellan år 850 och 1200-talet.

Innehåll

Svenska Fornnordiska
Valans spådom Völuspá
Den Höges sång Hávamál
Sången om Vavtrudner Vafþrúðnismál
Sången om Grimner Grímnismál
Sången om Skirner Skírnismál
Sången om Harbard Hárbarðsljóð
Kvädet om Hymer Hymiskviða
Loketrätan Lokasenna
Kvädet om Trym Þrymskviða
Kvädet om Volund Völundarkviða
Sången om Allvis Alvíssmál
Första kvädet om Helge Hundingsbane Helgakviða Hundingsbana I
Kvädet om Helge Hjorvardsson Helgakviða Hjörvarðssonar
Andra kvädet om Helge Hundingsbane Helgakviða Hundingsbana II
Om Sinfjötles död Frá dauða Sinfjötla
Gripers spådom Grípisspá
Sången om Regin Reginsmál
Sången om Fafner Fáfnismál
Sången om Sigrdriva Sigrdrífumál
Den stora lakunen
Brottstycke av det större kvädet om Sigurd Brot af Sigurðarkviðu
Första kvädet om Gudrun Guðrúnarkviða I
Det korta kvädet om Sigurd Sigurðarkviða hin skamma
Brynhilds färd till Hel Helreið Brynhildar
Nivlungarnes dråp Dráp Niflunga
Andra kvädet om Gudrun Guðrúnarkviða II
Tredje kvädet om Gudrun Guðrúnarkviða III
Oddruns gråt Oddrúnargrátr
Kvädet om Atle Atlakviða
Den grönländska sången om Atle Atlamál
Gudruns eggelse Guðrúnarhvöt
Sången om Hamder Hamðismál