Svartalfheim

Svartalfheim är svartalvernas hem i Nordisk Mytologi. På grund av de många likheterna mellan dvärgar, mörkalver och svartalver antas Svartalfheim vara ett annat namn på dvärgarnas hemvist, Niðavellir.