Ivaldesönerna

Ivaldesönerna är söner till dvärgarnas furste, Ivalde. De är skickliga smeder och hantverkare som härskar i underjorden (möjligtvis svartalfheim).

Ivaldesönerna omfattar flera syskonpar som dyker upp i olika berättelser, till exempel Hjuke och Bil som är ledslagare till Måne, samt Brokk och Eitre, som smider många av gudarnas magiska föremål.

Det är möjligt att även dvärgarna Ny och Nedan, som styr månens faser, tillhör Ivaldesönerna.