Kenning

Kenningar förekommer ofta i fornnordisk poesi, det vill säga i skaldekonsten. En kenning är en omskrivning eller ett annat namn för något, som används till exempel för alliteration, rytm och rim i dikterna, samt för att visa upp skaldens förmågor att formge språket. De viktigaste platserna, gudarna, sakerna och händelserna kan ha flera olika kenningar, vilket är en av anledningarna till att det är så svårt att reda på vad som är vad och vem som är vem i Nordisk Mytologi.

Exempel på kenningar

Det finns väldigt många exempel, så vi kommer att hålla den här sektionen kortfattad (tills vi kan sammanställa en mer komplett lista).

Oden omskrivs bland annat som Allfader/Valfader, vilket betyder ungefär ”stridens herre”
Havet kallas ”valens väg”
Skepp kallas ”segelhästar”
Blod kallas ”stridssvett”
Korpar kallas ”likgökar”